Vad är HDP och vad är kurdisk politik?

11178472_1430538863914449_1312086856_n

Eftersom det sker olika händelser och sägs olika saker som verkar lite svårbegripliga i dessa tider, eftersom vi är- av uppenbara anledningar – ett politiskt laddat folk och eftersom vi bör förstå vad som sker och varför det sker vill jag härmed precisera några punkter för att ge en överskådlig bild över vårt politiska tillstånd. Jag gör det med ett så enkelt språkbruk som möjligt.

  • Först vill jag förklara internationella politiska aspekten

1-Internationella

I dagsläget finns det 193 nationalstater (i olika former) i världen och dessa nationalstater är bundna till en massa fördrag/överenskommelser och konventioner –Barnkonventionen, APEC, EU, FN, G8, Arabförbundet, NATO, Nordiska rådet, OECD och Opec för att nämna några. Det gör att nationer blir ansvariga för det de gör och det gör att andra stater kan ställa staten i fråga inför rätta för det brott den begått. Men detta urholkas av olika staters militära kapacitet (se USA) och av staternas interna tysta överenskommelser. Eftersom så gott som varje stat har smutsigt mjöl i påsen eller har en hund begraven i sin bakgård så är utgången ”du rör inte mina inre angelägenheter och jag inte i dina.” Det är av den anledningen många stater inte fördömer eller gör något åt ett brott en stat begått mot en minoritet inom dess gränser. För om en stat lägger sig i där är risken stor att den berörda staten lägger sig i tillbaka. Se Israel-Turkiets relationer under senare år där Turkiet började anklaga Israel för våld mot palestinier och Israel kontrade med Turkiets våld mot kurder. Men om inte Turkiet hade börjat vässa med Israel så hade inte heller Israel vässat tillbaka. Där var den tysta överenskommelsen borta med andra ord. Det här gäller dock inte när eliten i varje stat drabbas av samma våld av sin regim eftersom denna elit (vi tar etniska iranier till exempel) är skyddade av de olika fördrag och konventioner vi nämnde ovan. Det är av den anledningen det blir stor uppståndelse världen över när iranier drabbas av regimens våld men det är av samma anledningar världen leker de tre apornas lek när t.ex. kurder drabbas eftersom kurder saknar en stat som kan föra deras talan i de berörda institutionernas talarstolar.

-Det här är ett system kallad för ”nationernas klubb” och är skapat för deras välbefinnande och de tar ogärna in nya medlemmar (nya stater) eftersom det urholkar det befintliga systemet och riskerar att underminera deras välbefinnande. Det är av den anledningen de inte vill ha nya självständiga stater för ju fler kockar desto sämre soppa är utgången. Än mindre ett självständigt Kurdistan mitt i Mellanöstern där hela världens ekonomiska och politiska intresse ligger. Till exempel Turkiet som ockuperar norra delen av Kurdistan är medlem i NATO och ett stöd för Kurdistans självständighet från någon NATO-medlem skulle innebära att NATO förlorar sin näst största arme-den turkiska- (sett till antalet soldater) och en viktig geopolitiskt knutpunkt som bas. Om någon ur olje- kartellen OPEC:s 12 medlemmar ger sitt stöd till ett självständigt Kurdistan skulle det innebära att OPEC tappar marknad, att det uppstår export problem och ett vakuum samt ekonomiska bakslag. Ett tredje exempel är Arabförbundet vars förakt gentemot en kurdisk stat är likvärdig med deras lika extremistiska hållning till Israel. De ser Kurdistan som ett andra Israel och motsätter sig det av historiska, kulturella, ekonomiska, politiska och inte minst av religiösa skäl. Araber startade tre krig 1948/1956/1967 mot ett redan självständigt Israel för at tillintetgöra de trots att de dessutom hade självaste USA bakom sig. De gör då allt för att motverka Kurdistan på samma sätt.

2-Nationelt

Även om Israel har uttalat sitt politiska stöd nyligen har vi sålunda inget land som stödjer vår självständighet i praktiken. Vi har heller ingen kraftfull arme inga högteknologiska vapen och inga ekonomiska resurser att förhandla ett självständigt Kurdistan till oss med.  Så vad har vi? Vi har vårt folk på cirka 50 miljoner och det är väl en styrka? Om samtliga eller åtminstone hälften var engagerade och stöttade ett självständigt Kurdistan så hade det funkat, men det har vi inte heller. Vad har vi då? Av Turkiets ca 30 miljoner kurder stödjer ca 5 miljoner den kurdiska saken, av Irans 12 miljoner ca 3-4 miljoner, av Iraks 6 miljoner ca 4 miljoner och av Syriens 3 miljoner kurder stödjer ca 2 miljoner vår sak. Någon kanske säger att det blir sammanlagt 15 miljoner vilket borde räcka gott och väl? Men det gör inte det eftersom dessa inte heller agerar som en samlad kraft mot ett gemensamt fiende och mot samma mål. Bortsett från 50 miljoner irakiska och syriska araber, 55 miljoner turkar och 65 miljoner iranier som motarbetar oss motarbetas vi även av återstående 25 miljoner kurder i Bakur, 2 miljoner i Bashur, 6-7 miljoner i Rojhelat och ca 1 miljon i Rojava som också är mot oss. Mot sitt eget folk, som ser oss otrogna om de är radikala muslimer, som ser oss terrorister om de är assimilerade, som ser oss sionismens förlängda arm om de är förlorade till Iran. Eftersom dessa förlorade själar lierar sig med regimen i respektive stat och motsätter sig de andra kurder som är för självständighet legitimerar de därmed ockupationsmakternas förtryckarpolitik mot frihetsivrarna och får oss därmed att framstå som de onda. De som är separatister, de som är terrorister, de som är med djävulen och de som konspirerar med yttre makter för att förinta respektive regim. De själva framstår då som de goda och blir då ett gott argument för respektive regim att våldföra sig på de ”onda.” Och eftersom de goda kurderna (vårt eget folk) själva också har dömt de onda kurderna utnyttjar respektive regim det till att svartmåla frihetsivrare. Då blir det rena barnleken för respektive regim att övertyga övriga världen om dessa ”terroristers” separatiska onda handlingar-se, även deras eget folk säger samma sak och då måste det väl vara sant! Och då får de godkänd för vidare våldföring..!

Fast jag anser inte det heller vara vårt största hinder för självständighet eftersom av de 15 miljoner frihetsivrare som jag nämnde ovan som var engagerade och som var för självständighet är i sin tur uppdelade i olika fraktioner med olika åsikter, ideologier och idéer om tillvägagångssätt och som drar åt varsitt håll-JA HÄR HAR VI UTAN TVEKAN VÅRT STÖRSTA PROBLEM. Så vi har en grupp på 4 miljoner som vill en sak en annan på 7-8 miljoner som vill en annan sak och en tredje på 3 miljoner som vill en tredje sak (fast även de är uppdelade i sin tur i vidare avdelningar- det är en helt annan historia). Jag vet inte om ni hänger med dessa siffror och annat hittills men att förstå kurdisk politik är lika svår som att lösa Einsteins relativitets teori (E = mc²) vill jag påstå men ack lika angeläget för att lyckas.

3-Framtiden

Så hur ska vi frigöra Kurdistan och med vad? Med 90 tusen byväktare? 80 kurdiska AKP parlamentariker? Med Shivan Perwer och Ibrahim Tatlises? Med tusentals kurder som motarbetar oss inifrån åt DAESH räkning och som vill skapa något baserad på sharia lagar? Med miljoner kurder som ser sig som turkar och/eller som ett iranskt folk och anser det vara finare att tillhöra de än Kurdistan? Eller ansvariga för vissa partier som sålt sig och kollaborerar med yttre makter, andra som ser kurdisk nationalism som ett hot mot islam men som samtidigt stödjer 22 muslimska arabiska nationalstater?

4-Kampen

Vi har alltså inte lyckats genomföra någon folklig revolution och vi kan inte besegra våra fiender med militära medel eftersom vi saknar en reguljär arme. Vi har (i Bakur) 5 tusen gerillor med kalashnikov i handen. Det är ungefär likadant i Iran och det var så i Irak samt i Syrien för inte så länge sen. Ställ det mot t.ex. Turkiet som har en arme på mer än en miljon soldater tillhörande stridsflygplan, stridsvagnar, kobra helikoptrar och massa annat mordmaterial samt 25 miljarder dollar i försvarsbudget till sitt förfogande årligen. Oddsen är då kraftigt emot oss. Hittills har vi försökt kriga till oss självständighet som ovanstående försök var baserade på. Jag vet inte om det beror på historiska utvecklingar men revolution är inte kurdernas starka sida heller och med tanke på våra ringa militära resurser misslyckades vi gång efter annan.

5-HDP-produkten av och lösningen på ovanstående utveckling.

HDP=Demokrati, jämlikhet, jämställdhet, allas lika värde-kosmopolitiskt.

Föreställ er att demonstrera med eller utan polistillstånd, föreställ er att bedriva ett företag med eller utan F-skattesedel eller föreställ er att köra bil med eller utan körkort och konsekvenserna av dem!? HDP kommer bli kurdernas polistillstånd, kurdernas F-skattesedel och kurdernas körkort. HDP är på väg att ”legalisera” kurder och därmed ge de fulla rättigheter att åtnjuta. Detta har sin början i 10 % spärren nu till valet i juni men föreställ er vilken effekt ytterligare 30/40 % av rösterna skulle innebära vid nästa val? HDP föddes som ett resultat av denna utveckling för att uppfylla allt som inte gick att nå genom revolution och väpnad kamp. Eftersom HDP och dess syster partier från tidigare inte kom över 10 % spärren i valen då det inte fick stöd från sitt eget folk vände det sig till vänster turkar, assyrier, armenier och alevi kurder (vilka röstade på CHP i Dersim förra gången trots att det var just CHP som massakrerade kurderna där år 1937-38) nu för att komma över 10 % för att få styrka nog att få AKP på rygg och tvinga de att erkänna kurder. För att vara stark på bortaplan måste man vara stark på hemmaplan så nu när de kommer att vara starka på bortaplan genom politik och diplomati ökar chansen för framgång avsevärt! Och vad är det vi vill: att kurder blir ett erkänt folk, att kurdiska blir ett erkänt språk och att Kurdistan blir ett självständigt land. Det sistnämnda verkar dröja lite-åtminstone ett enat Kurdistan. Men de två första d.v.s erkänt folk och språk är fullt möjliga inom närmaste året om HDP kommer över 10 % spärren och kan därmed sätta krokben på AKP och Turkiet. HDP kommer att servera de två första till oss på ett silverfat. Det kommer frisläppa 15 tusen aktivister som sitter fängslade i dagsläget, det kommer tillåta modersmålundervisning på kurdiska i hela Turkiet, det kommer judikalisera kurder och deras rättigheter och friheter genom att bokstavligen tvinga AKP att ändra författningen. Ingen landsman kommer längre att skjutas till döds under demonstrationer, ingen kommer att fängslas för terrorism och ingen kommer att förnedras längre eftersom kurder och kurdiska kommer att bli legitima och inte kan kriminaliseras längre i lagens ögon. Samt bli skyddade av författningen. Det här kommer att realiseras och spridas till Iran via dess systerparti KODAR. För HDP:s mål är att ändra de ytters fascistiska författningarna som vi lyder under i respektive stat genom politik-FÖR ATT VI INTE ÄR ENADE OCH FÖR ATT VI INTE AGERAR SOM EN SAMLAD KRAFT. HDP värnar alltså om de 30 miljoner kurders välbefinnande som Turkiet hyser varför den utger sig för ett demokratiskt Turkiet. HDP bryr sig inte om Turkiet som stat egentligen men HDP bryr sig om kurder inom turkiska staten. Eftersom det inte går att separera Kurdistan från Turkiet (av ovanstående orsaker) måste HDP ta hand kurder inom ”Turkiet” och detta är resultatet.

Och slutligen: För dem tror sig HDP vara för Turkiet vill jag svara följande: AKP jobbar för Turkiet tillsammans med 20 miljoner kurder, CHP jobbar för Turkiet med ett par miljoner kurder och MHP jobbar också med några hundra tusen kurder för Turkiet tillsammans med miljoner turkar. Så frågan är varför bilda BDP/HDP och jobba för Turkiet 5 miljoner kurder som dagligen terroriseras? Hade det inte varit enklare att joina något utav de andra partierna och njuta av förmånerna turkisk politik ger? Tror man verkligen att man sitter isolerad i 16 år, och bor på grottor uppe på bergen i 40 år, utbildar sig och sitter inne på obestämd tid, riskerar dagligen att bli skjuten som offentliga politiker för Turkiets skull?

6-Tillbakablick

Men minns också att vi har gasats ihjäl, torterats ihjäl, skjutits ihjäl, stenats ihjäl, våldtagits ihjäl, misshandlats ihjäl, fängslats ihjäl, deporterats ihjäl och assimilerats ihjäl för vår sak genom decennierna. Världen har blundat för det och när vi har försvarat oss har vi stöpts om till terrorister! Detta är så grymt att det slår gnistor om mitt tangentbord i detta ögonblick! I Iran mördas de kurder som ”nämner” ordet Kurdistan för brott mot Gud och i Turkiet som ändå är någorlunda demokratiskt-jämfört med Iran-döms kurder till långa eller livstids fängelse för terrorism, separatism och för landsförräderi eftersom de engagerat sig för den kurdiska saken. I november sköts hela 46 kurdiska demonstranter i Turkiet, ockupationsmakterna låter oss då inte andas in självständighet. Under 1900-talet bildades flera kurdiska ”länder”. Kurdiska Kungadömet i norra Irak varade i 2 år (1922-24), Ararat Republiken varade i 3 år (1927-30), Röda Kurdistan i 6 år (1923-29) och Mahabad Republiken i endast 10 månader (1946-46). Samtliga är nu historia men först första gången i historien planeras något varaktigt, något med stöd av lagen, något som kommer att bli internationellt erkänt.

Framöver kommer det sägas och göras saker som också kommer att kännas lite svår begripliga men det är bara politik. Det är vi som för första gången i historien fintar bort yttre makter och inte tvärtom. Försök att se skogen och inte bara trädet vid varje ögonblick framöver. Så frågan är om vi ska stötta detta bygge vilket är en frukt av åratals kamp och hjälpa det bli starkare eller om vi ska hacka sönder det till bitar som så många gånger förr eftersom vi blir påverkade av allt annat runt omkring? Minns att kurden som satt vid bordet under Lausanne-fördraget åt oss var också påverkad av saker och ting runt omkring honom. Historia består av upprepningar men det är helt upp till oss att inte låta det ske igen. Här bör vi med andra ord visa vår lojalitet och solidaritet med vår kamp i en förnyad skepnad.

Och jag vet att vägen är lång,
Att vi måste gå med tvång,
Genom svårigheter vandra,
Men inte glömma att hålla om varandra,
Tills vi står över alla andra.

/N

Annonser

En reaktion på ”Vad är HDP och vad är kurdisk politik?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s